9 listopada 2018

Wystawa i wernisaż prac Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego pn. „Sto lat dla Polski”

„Sto lat dla Polski”

W dniu 8 listopada  2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Śródmieście we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „Sto lat dla Polski”. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac wszystkich laureatów i wyróżnionych w konkursie.

Inicjatorem i pomysłodawcą Konkursu Plastycznego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości był pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Współorganizatorami konkursu były Młodzieżowe Domy Kultury w Jeleniej Górze, Lubinie, Świdnicy oraz Fabryczna i Śródmieście
we Wrocławiu.

Konkurs „Sto lat dla Polski” skierowany był do przedszkoli, szkół i placówek województwa dolnośląskiego. Jego tematem było wykonanie kartki pocztowej z życzeniami z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Posiedzenie komisji wojewódzkiej, powołanej do oceny prac konkursowych,  odbyło się w dniu 21 maja bieżącego roku. Komisja, spośród nadesłanych na konkurs prac, wyłoniła w sumie 33 laureatów i wyróżnionych. Wszyscy laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali w dniu 8 listopada 2018 r., z rąk Pan Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Laureatką I miejsca konkursu „Sto lat dla Polski” została uczennica Szkoły Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Kartka pocztowa Laureata I miejsca została oficjalnie przesłana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

„Sto lat dla Polski”„Sto lat dla Polski”

Idź do góry