12 października 2020

Wręczenie nagród w XVI Konkursie dla Dzieci i Młodzieży “Uczę się bezpiecznie żyć”

wręczenie nagród w konkursie

W dniu 12 października br. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody Specjalnej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla Nominowanych do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na XVI Konkursie dla Dzieci i Młodzieży “Uczę się bezpiecznie żyć” w roku 2020.

Nagrody wręczyli m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego i głównego organizatora Konkursu – Euroregionu Nysa.
Nagrody otrzymały następujące placówki oświatowe:
Kategoria dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne
Przedszkole nr 27 w Jeleniej Górze
Przedszkole nr 4 w Oleśnicy
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu
Kategoria I-III
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie Gorcach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach
Kategoria IV-VI
Szkoła Podstawowa w Janowicach Wielkich
Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach
Kategoria VII-VIII
Szkoła Podstawowa w Działoszy
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach
Uroczystość odbyła się w sali im. Jerzego Woźniaka w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki środkom Komendy Głównej PSP i osobistemu zaangażowaniu Zastępcy Komendanta Głównego gen. Adama Koniecznego. Placówki otrzymały nie tylko specjalne dyplomy, ale także fantomy i apteczki. Sprzęt bardzo przydatny dla edukacji i podręcznego zabezpieczenia działań szkolnych i przedszkolnych.
Nagrody Specjalne Komendanta Głównego PSP przyznane zostały trzem najlepszym placówkom w każdej kategorii wiekowej, które wyłonione zostały w postępowaniu o przyznanie Nagrody Prezydenta RP wręczonych w czerwcu br.
Organizatorzy Konkursu: Euroregion Nysa i Zarząd Województwa Dolnośląskiego dziękują dzieciom i nauczycielom oraz dyrektorom szkół i przedszkoli za wkład w całe przedsięwzięcie.
wręczenie nagród w konkursiewręczenie nagród w konkursiewręczenie nagród w konkursiewręczenie nagród w konkursie
Idź do góry