5 listopada 2020

Webinarium „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Zaproszenie na webinarium „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa III nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Umożliwia on wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych. Szczegółowe informacje na temat założeń projektu znajdują się na stronie internetowej:

W związku z powyższym, FRSE uprzejmie zaprasza Nauczycieli i Dyrektorów szkół do udziału
w webinarium organizowanym na platformie ClickMeeting w dniu 9 listopada 2020 r. o godzinie 12.00.

Podczas webinarium pracownicy FRSE przedstawią zasady naboru oraz merytoryczne
i finansowe aspekty projektu. Równocześnie będzie można zadawać pytania. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godz.

Link do spotkania: https://promocjafrse-frsewebinarium.clickmeeting.com/spotkanie-promocyjno-informacyjne-iii-nabor-do-projektu-ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-?_ga=2.162400628.95098977.1604307863-824409613.1599549584

 

 

Idź do góry