20 stycznia 2021

WAŻNE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

Ważne informacje o kształceniu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych umieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kkz-wazne-informacje oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce Kształcenie ustawiczne.

Idź do góry