24 sierpnia 2021

Uwaga!

zmiana rejonów

Szanowni Państwo,

Burmistrzowie, Wójtowie,

Dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych, osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły podstawowe, przedszkola i placówki na terenie powiatów strzelińskiego, średzkiego,  złotoryjskiego, a także starosta oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych  powiatu złotoryjskiego.

W związku z reorganizacją pracy w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, informuję, że od dnia 1 września 2021 r. nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami podstawowymi, przedszkolami oraz placówkami specjalnymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w powiecie strzelińskim i średzkim, sprawowany dotychczas przez pracowników Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu będzie prowadzony na dotychczasowych zasadach przez Delegatury Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tj. odpowiednio przez Delegaturę w Wałbrzychu i Legnicy, natomiast nadzór pedagogiczny sprawowany w powiecie złotoryjskim dotychczas prowadzony przez Delegaturę w Legnicy w całości przejmie Delegatura w Jeleniej Górze.

Szczegóły w załącznikach:

pismo do organów_zmiana rejonów nadzoru(PDF, 442 KB)

Idź do góry