28 września 2016

Uroczystość wręczania dyplomów stypendystom Samorządu Wrocławia w roku szkolnym 2016/2017

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 28 września uczestniczył w uroczystości wręczania dyplomów stypendystom Samorządu Wrocławia. Gala odbyła się w Zespole Szkół nr 14.

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego 256 uzdolnionych uczniów i absolwentów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendium.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego z Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie spełniający jeden z warunków:

  1. posiadają oceny celujące na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym),
  2. uzyskali tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  3. są laureatami “Szkolnego Nobla”.

1 2 3 4 5 6 7

Idź do góry