4 maja 2022

Udział Dolnośląskiego Kuratora i Wicekuratora Oświaty w Obchodach Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja

Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja w Bolesławcu.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny, którą odprawiono w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Przewodniczył jej Biskup Diecezji Legnickiej Andrzej Siemieniewski, a homilię wygłosił ks. dr Stanisław Kusik.

Następnie, pod pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, zorganizowano apel. Uroczystości odbywały się z udziałem: Kompanii Honorowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii, Miejskiej Orkiestry Dętej „Bolesławiec” oraz pocztów sztandarowych.

Organizatorami tego wydarzenia byli Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman oraz Dowódca 23. Śląskiego Pułku Artylerii płk Krzysztof Malankiewicz. W uroczystościach wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Waldemar Pytel, parlamentarzyści ziemi dolnośląskiej, przedstawiciele władz samorządowych województwa dolnośląskiego i ziemi bolesławieckiej, przedstawiciele duchowieństwa, dowódcy i komendanci jednostek i instytucji wojskowych oraz przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele organizacji społecznych, weterani, harcerze, mieszkańcy ziemi bolesławieckiej i Dolnego Śląska.

Pan Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wziął udział we wrocławskich obchodach Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja przy ul. Purkyniego. Następnie uczestniczył we mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Wrocławskie uroczystości zorganizowane były przez Dowódcę Garnizonu Wrocław – płk Jerzego Kwika. Wzięli w nich udział m.in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski, posłowie Paweł Hreniak i Grzegorz Schetyna oraz reprezentanci prezydenta i rady miejskiej Wrocławia.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.