16 listopada 2022

Twardogórskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Twardogórskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Wieczornica „My pierwsza Brygada”, która odbyła się 10 listopada w hali GOSiR-u w Twardogórze, zapoczątkowała w gminie Twardogóra uroczyste obchody Narodowego Święta Dnia Niepodległości.

Zgromadzeni goście oraz mieszkańcy mieli okazję wziąć udział we wspaniałej lekcji historii i patriotyzmu, którą przedstawił Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk. Przy akompaniamencie wrocławskiego artysty Krzysztofa Żesławskiego wraz z przybyłymi gośćmi i mieszkańcami gminy wykonał wzruszające pieśni i piosenki patriotyczne.

Spotkanie rozpoczęto od wspólnego odśpiewania Hymnu Polski i Roty. Były również piosenki partyzanckie i solidarnościowe. Wspólne śpiewanie zakończono utworami „Mury” oraz „Żeby Polska była Polską” W wydarzeniu nie zabrakło również uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Zespół ukulele wraz z zespołem wokalnym pod opieką Pani Barbary Franc wykonali piosenki pt. „Białe róże” oraz „Pałacyk Michla”.  W wieczornicy udział wzięła absolwentka szkoły podstawowej, a obecnie uczestniczka 13 edycji programu „The Voice of Poland” Maja Juszczak, która wprowadziła uczestników wydarzenia w atmosferą świętowania utworem „Białe róże”.

Wspólne śpiewanie dostarczyło wielu wzruszeń, radości z bycia razem, wspólnego śpiewania oraz było symbolem patriotyzmu bo jak powiedział patron szkoły Św. Jan Paweł II „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu…Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”.

Relacja ze strony SP nr 2 w Twardogórze: https://sp2.twardogora.pl/my-pierwsza-brygada/

 

Twardogórskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Dolnośląskiego Kuratora OświatyTwardogórskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Dolnośląskiego Kuratora OświatyTwardogórskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Dolnośląskiego Kuratora OświatyTwardogórskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Dolnośląskiego Kuratora OświatyTwardogórskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.