6 grudnia 2019

“Szkoła dla Innowatora”- nowy projekt

Szanowni Państwo,

informujemy, że  3 grudnia 2019 r. ruszył nabór, w którym szkoły podstawowe mogą wziać udział w pilotażowym projekcie
Szkoła dla Innowatora”. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowaniu rekomendacji w tym zakresie. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

“Szkoła dla Innowatora” to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych –
m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.

Rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich publicznych szkół podstawowych. Kluczowe kryterium wyboru to motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w projekcie i wprowadzania zmiany w swojej szkole. Ważnym kryterium wyboru jest również zróżnicowanie szkół tak, by w projekcie mogły wziąć udział zarówno szkoły małe i duże, szkoły wiejskie, szkoły z małych i szkoły z dużych miast.

Szkoły uczestniczące w programie otrzymają kompleksowe, intensywne wsparcie: szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów,
re-aranżacja przestrzeni szkolnej i doposażenie pracowni oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów połączone ze spotkaniami z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm. Programem będzie objęta jedna VII klasa w każdej szkole, a sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022 roku.

“Szkoła dla Innowatora” realizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl.

Kontakt:

e-mail: szkoladlainnowatora@ceo.org.pl
telefon: (22) 875 85 97 wew. 109

Idź do góry