26 kwietnia 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

logo

Pragnę poinformować, że gotów jestem uczestniczyć w spotkaniach z kadrą pedagogiczną i rodzicami oraz wszystkimi osobami, którym sprawy oświaty leżą na sercu. Poświęcone one byłyby kwestiom istotnym dla społeczności szkolnej, w tym zawłaszcza wdrażanym zmianom w edukacji. Mogłyby się odbywać w Państwa szkołach w dni robocze po południu lub soboty tak, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi i żeby mogli wziąć w nich udział rodzice.

Odpowiem na każde zaproszenie. W sprawie ustalenia terminu dogodnego dla obu stron proszę o kontakt z Panią Krystyną Kaczorowską – rzecznikiem prasowym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, nr tel. 71 340 63 43, adres e-mail: k.kaczorowska@kuratorium.wroclaw.pl .

Liczę na gremialny udział nauczycieli i rodziców. Z góry się cieszę na nasze spotkania oraz żywą i owocną dyskusję.

 

Z poważaniem pozostaję

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry