7 sierpnia 2017

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację bazy sportowej szkół przyznane

Informujemy, że ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach realizacji rządowego Programu rozwoju szkolnej  infrastruktury sportowej) zostanie dofinansowane stworzenie lub remont bazy sportowej dolnośląskich szkół. Celem programu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, jednocześnie służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również, w miarę możliwości, umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Środki budżetowe (łącznie ponad 8 mln zł) otrzymają następujące gminy, które zaangażowały własne środki finansowe, by szkoły funkcjonujące na ich terenie wzbogaciły się o nowo powstałe lub wyremontowane obiekty sportowe:

Gmina Trzebnica

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy – budowa hali sportowej;

Gmina Twardogóra

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr  1 im.  Polskich Olimpijczyków w Twardogórze – budowa krytej pływalni;

Gmina Wińsko

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – remont sali gimnastycznej,

Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – remont sali gimnastycznej,

Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – modernizacja boiska do piłki nożnej;

Gmina Zagrodno

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie – budowa sali gimnastycznej.

 

 

Idź do góry