14 czerwca 2018

Spotkanie informacyjne na temat rządowego programu „Dobry Start”

dobry start

13 czerwca br. odbyła się we Wrocławiu konferencja prasowa Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z udziałem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka na temat rządowego programu „Dobry Start”.

Ponad 308 tys. uczniów może zostać objętych na Dolnym Śląsku programem „Dobry start”. Programem objęty jest każdy uczeń, który jest w systemie informacji oświatowej” – przypomniała we Wrocławiu minister Anna Zalewska.

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

Po konferencji prasowej odbyło się spotkanie z dolnośląskimi samorządowcami na temat rządowego programu „Dobry Start”.

dobry start dobry start

Idź do góry