9 czerwca 2022

Sejm Dzieci i Młodzieży 2022

W dniach 31 maja – 1 czerwca b.r. w Sejmie RP odbyła się XXVIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2022 r. Województwo dolnośląskie reprezentowało 59 młodych parlamentarzystów z 18 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których projekty zdobyły największe uznanie komisji konkursowej. Najliczniejszą, 16 osobową reprezentację tworzyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Uczennica tego liceum – Kalina Maciejewska została na posiedzeniu komisji sejmowej SDiM w dniach 14-15 maja b.r. wybrana na marszałka XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Temat tegorocznej sesji brzmiał: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki”. SDiM podjął uchwałę w sprawie spopularyzowania wartości i dziedzictwa żołnierzy AK i NSZ.

Na pytania młodych posłów dotyczące tego tematu odpowiadał Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Wypowiedzi młodych posłów były merytoryczne, niepozbawione kolorytu politycznego, charakterystycznego dla życia parlamentarnego.

Relacja z przebiegu obrad XXVIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2022 r. znajduje się na Facebooku SDiM oraz na YouTube.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest realizowanym od 1994 r. projektem edukacyjnym i obywatelskim. Obecnie organizowany jest przez Kancelarię Sejmu RP, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Marszałek Sejmu SDiM – Kalina Maciejewska i Wicemarszałek Sejmu RP – Piotr Zgorzelski

 

 

 

 

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.