10 września 2018

Otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim

jeżów sudecki

1 września 2018 roku został uroczyście otwarty nowy kompleks budynków mieszczących Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim.  W wydarzeniu uczestniczyli w zaproszeni znamienici goście m.in.: Posłanka na Sejm RP Zofia Czernow, Senator RP Krzysztof Mróz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal,  asystentka wiceministra Edukacji Narodowej Marzeny Machałek, rodzice, przedstawiciele samorządu lokalnego, gmin partnerskich z Czech i Niemiec, dyrektorzy szkół gminnych, nauczyciele – byli pracownicy szkoły oraz mieszkańcy gminy.

Nowo oddany budynek szkoły przystosowany jest dla uczniów niepełnosprawnych. Na dwóch piętrach znajduje się dwanaście sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka z mediateką, sale do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz stołówka. Kolorami zachwyca część przedszkolna, w której znajdują się cztery sale dla 3-, 4-, 5- i 6-latków. Wszystkie sale, zarówno przedszkolne, jak i szkolne, są skomputeryzowane oraz wyposażone w tablice multimedialne. Szkoła otrzymała także pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Budynek szkoły i wyposażenie wzbudziły zachwyt wszystkich gości.

Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim zaczęła funkcjonować 8 września 1945 roku. W 2016 roku uroczyście obchodzono 70-lecie jej istnienia. Przez szereg lat placówka zmieniała swój wizerunek. Na początku mieściła się w jednym budynku, później uczniowie uczyli się także w salach w budynkach udostępnianych przez osoby prywatne. Przez ostanie lata (podczas istnienia Zespołu Szkół) szkoła mieściła się w trzech budynkach.

jeżów sudeckijeżów sudeckijeżów sudecki

 

Idź do góry