20 maja 2022

OLIMP – 80. rocznica aresztowania członków Polskiego Ruchu Oporu w wojennym Wrocławiu (5 czerwca 2022)

Dzień dobry,

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

W załączeniu przesyłam zaproszenie informacyjne – szczegółowy program dnia uroczystości będzie wkrótce przesłany.

Wdzięczny będę za uwzględnienie 5 czerwca 2022 (niedziela) w planach szkoły – upamiętnienie Ludzi ze Znakiem „P” i Polaków spod Znaku Rodła będzie miało miejsce na Osiedlu Szczepin we Wrocławiu w godz. 13.00 – 19.00.

Zapraszam poczty sztandarowe oraz liczną delegację młodych ludzi pod opieką wychowawców (50 osób).

Warto już teraz przygotować na szkolnych warsztatach plastycznych Literę „P” i Znak Rodła (forma dowolna – kartki, przypinki, wydruki), które zostaną zaprezentowane przez młodzież szkolną we wszystkich częściach dnia 5 czerwca 2022 (Msza św., przemarsz, spotkanie plenerowe przy pomniku z udziałem Wojska Polskiego, okolicznościowy koncert w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu).

 

Pozdrawiam

Tadeusz Szczyrbak

Prezes Rodziny Rodła – Wrocław

tel. 604 145 481

e-mail: tadeusz-szczyrbak@wp.pl

https://www.facebook.com/tadeusz.szczyrbak.39

www.rodzinarodla.pl

 

ZAŁĄCZNIK: Glos Rodla-nr 2 (PDF, 2 MB)

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.