20 stycznia 2021

Odszedł wizytator Janusz Lak

żałoba obraz

 

Człowiek odchodzi, pamięć zostaje

 

 

 

                      Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  dn. 17 stycznia 2021 r. odszedł nasz  kolega wizytator

                                                                                 JANUSZ  LAK.

Człowiek wielkiego serca, wyjątkowej życzliwości, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.  Swoje życie zawodowe związał z wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia  oraz wspieraniem dyrektorów i nauczycieli dolnośląskich szkół.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

      Rodzinie i Bliskim

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

koleżanki i koledzy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Grabiszyńskim dn. 22 stycznia 2021 r.  o godz. 11.00.

Idź do góry