17 stycznia 2018

MONITOROWANIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM PODCZAS ZAJĘĆ NA STRZELNICACH FUNKCJONUJĄCYCH W SZKOŁACH

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Będzie się ono odbywać przez elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam arkusz, który w wersji tekstowej wraz
z harmonogramem jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://men.gov.pl/pl/jakoscedukacji/nadzor-pedagogiczny.

Dyrektorzy szkół posiadających strzelnice są zobowiązani do wypełnienia ankiety w ramach monitorowania. Arkusz monitorowania będzie dostępny dla dyrektorów szkół na platformie seo2.npseo.pl. od 18 stycznia 2018 r

Idź do góry