10 października 2017

Konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku” rozstrzygnięty

„Nauczyciel-Wolontariusz Roku”

W poniedziałek, 9 października 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”.

W uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczył Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Zadaniem głównym konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Nagranie trzeba było przesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem, bezinteresownością oraz wielkim sercem codziennie pokazują swoim uczniom czym jest niesienie pomocy innym. Najlepszych 3 otrzymało również nagrody finansowe MEN.

Wśród nagrodzonych znalazły się nauczycieli z dolnośląskich szkół:

  1. Mieczysława Mierzejewska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu
  2. Agnieszka Chlipała, nauczycielka Sportowej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Pełna informacja o nagrodzonych znajduje się na stronie MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/poznalismy-nauczycieli-wolontariuszy-roku.html#prettyPhoto

 

 

 „Nauczyciel-Wolontariusz Roku” „Nauczyciel-Wolontariusz Roku” „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idź do góry