23 czerwca 2017

Koniec roku szkolnego z udziałem z Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Koniec roku szkolnego z udziałem z Dolnośląskiego Kuratora Oświay

Roman  Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości liczną grupę stanowili rodzice uczniów oraz przyjaciele szkoły.

Dolnośląski Kurator Oświaty w swym przemówieniu podziękował nauczycielom i rodzicom za codzienny trud w kształtowaniu charakterów i postaw młodych ludzi. Skierował pełne serdeczności słowa do wszystkich gimnazjalistów gratulując osiągniętych sukcesów w kończącym się roku szkolnym. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzył wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Renata Fluder dyrektor szkoły wręczyła uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, świadectwa i nagrody książkowe. Dyrektor szkoły nagrodziła także wolontariuszy wręczając dyplomy-podziękowania za całoroczną pracę na rzecz innych. Rodzice gimnazjalistów wyróżniających się swą postawą zostali uhonorowywani listami gratulacyjnymi i podziękowaniami.

Po uroczystym wręczeniu świadectw i nagród uczniowie Gimnazjum nr 3 zaprezentowali w części artystycznej swoje talenty wokalne i aktorskie. Następnie wszyscy rozeszli się do klas na ostatnie przed wakacjami spotkania z wychowawcami.

Koniec roku szkolnego z udziałem z Dolnośląskiego Kuratora Oświayzakonczenie roku

Koniec roku szkolnego z udziałem z Dolnośląskiego Kuratora OświaKoniec roku szkolnego z udziałem z Dolnośląskiego Kuratora OświayKoniec roku szkolnego z udziałem z Dolnośląskiego Kuratora Oświazakończenie roku

Idź do góry