9 grudnia 2019

Konferencja “SZKOŁA – ZDROWIE – SPORT – możliwości współpracy samorządów powiatowych i gminnych ze Szkolnym Związkiem Sportowym w województwie dolnośląskim przy realizacji zadań związanych ze szkolną kulturą fizyczną

6 grudnia br. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył w konferencji “Szkoła-Zdrowie-Sport” zorganizowanej przez Szkolny Związek Sportowy “Dolny Śląsk”. Konferencja odbyła się  w Sycowie. Wśród gości byli m.in. starosta Jan Dżugaj oraz wicestarosta Sławomir Kapica oraz przedstawiciele oleśnickiego samorządu – burmistrz Jan Bronś i wiceburmistrz Edyta Małys-Niczypor. Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Jarosław Maroszek.

W programie konferencji były wystąpienia odnoszące się do kwestii:

  • Kierunki działań Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze kultury fizycznej dzieci i młodzieży w roku 2020.
  • Wymagania dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach wychowania fizycznego i zawodach sportowych.
  • Jak zachęcić wszystkich uczniów w szkole do udziału w lekcjach wychowania fizycznego i innych formach aktywności proponowanych przez szkołę i Szkolny Związek Sportowy?

Podczas konferencji zostały wręczone wyróżnienia za współzawodnictwo sportowe na Dolnym Śląsku w roku szkolnym 2018/2019.

Idź do góry