12 września 2017

Konferencja “Quo vadis, edukacjo?” z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Konferencja "Quo vadis edukacjo?" z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

W poniedziałek, 11 września, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk spotkał się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddziału Okręgowego we Wrocławiu z zainteresowanymi sprawami oświaty. Tematem konferencji było “Quo vadis, edukacjo?”

Dolnośląski Kurator Oświaty omówił główne założenia reformy systemu oświaty, przedstawił kolejne etapy jej wdrażania m.in. ogólnopolską debatę o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, w wyniku której eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, który przez wiele lat uczył historii w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, szczegółowo zaprezentował podstawę programową historii.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – ogólnopolska organizacja przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Jest kontynuacją stowarzyszenia PAX, które zmieniło nazwę i zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997. Stanowi ono integralną cześć wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce.

Konferencja "Quo vadis edukacjo?" z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Konferencja "Quo vadis edukacjo?" z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Idź do góry