23 listopada 2017

Konferencja “Quo vadis, edukacjo?” z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Konferencja “Quo vadis, edukacjo?”

W poniedziałek, 20 listopada, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk spotkał się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział we Wrocławiu z nauczycielami, rodzicami i osobami zainteresowanymi sprawami oświaty. Tematem konferencji było “Quo vadis, edukacjo?”

Dolnośląski Kurator Oświaty omówił główne założenia reformy systemu oświaty, przedstawił:

      • kolejne etapy jej wdrażania m.in. ogólnopolską debatę o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, w wyniku której eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów,
      • pracę nad opiniowaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli,
      • wpływ reformy oświaty na stan zatrudnienia nauczycieli na Dolnym Śląsku, w wyniku której na Dolnym Śląsku liczba nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 wzrosła ogółem o 255 osób w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym. W przeliczeniu na etaty – w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym – nastąpił wzrost: z 46 469,22 etatów (w roku szkolnym 2016/2017) do 47 200,81 (w roku szkolnym 2017/2018), tj.  731,59 etatów więcej.

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, który przez wiele lat był dyrektorem w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, odniósł się również do kwestii wychowania patriotycznego i obywatelskiego, zauważając że ogromna odpowiedzialność leży w po stronie nauczycieli i domu.

Konferencja “Quo vadis, edukacjo?”

Idź do góry