7 kwietnia 2017

Konferencja prasowa podsumowująca kolejny etap wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku

Konferencja prasowa podsumowująca kolejny etap wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wzięli dziś udział w konferencji prasowej poświęconej realizacji reformy edukacji na Dolnym Śląsku. Gościem specjalnym konferencji był Dolnośląski Wojewoda Paweł Hreniak.

Dolnośląskie samorządy są gotowe do wdrożenia reformy edukacji powiedział w swoim wystąpieniu Dolnośląski Wojewoda. Podziękował Dolnośląskiemu Kurator Oświaty za wytężoną pracę nad zakończeniem kolejnego etapu wdrażania reformy.

Blisko 97 proc. rad powiatów oraz 98 proc. rad gmin Dolnego Śląska przesłało do zaopiniowania przez kuratora oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego. Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował 29 uchwał rad powiatów i 166 uchwały rad gmin w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego.

Zostało wydanych 18 opinii pozytywnych dotyczących uchwał rad powiatów, warunkowych 11. W przypadku uchwał rad gmin opinii pozytywnych zostało wydanych 78, a warunkowych 87.

Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego nie podjął 1 powiat – trzebnicki, 3 gminy (Gmina Bolesławiec, Miasto i Gmina Lądek Zdrój, Miasto i Gmina Szczytna). Uchwały dostosowujące podjęło 188 jednostek samorządu terytorialnego, spośród których 151 uchwał wpłynęło już do wojewody.

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty podziękował organom prowadzącym i wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniach, zaangażowanym w sprawy oświaty za wytężoną pracę nad dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz za współpracę, która zaowocowała wypracowaniem optymalnych rozwiązań.

Konferencja prasowa podsumowująca kolejny etap wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym ŚląskuKonferencja prasowa podsumowująca kolejny etap wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym ŚląskuKonferencja prasowa podsumowująca kolejny etap wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku

 

Idź do góry