31 marca 2017

Konferencja prasowa nt. wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku

konferencja prasowa

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wzięli dziś udział w konferencji prasowej. Jest to kolejne spotkanie informacyjne z przedstawicielami mediów nt. prac nad wdrażaniem reformy oświaty.

W swoim wystąpieniu kurator poinformował o aktualnym stanie wdrażania reformy oświaty. Blisko 97 proc. rad powiatów oraz 97 proc. rad gmin Dolnego Śląska przesłało już do zaopiniowania przez kuratora oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego. Oznacza to, że już ponad 97 proc. samorządów jest gotowych do reformy oświaty. Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował 29 uchwał rad powiatów i 165 uchwały rad gmin w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego.

konferencja prasowakonferencja prasowakonferencja prasowa

Idź do góry