31 sierpnia 2020

Wspólna konferencja prasowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

logo Ko

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka oraz Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu dr n. med Jacka Klakočara. Podczas konferencji  zostały zaprezentowane wspólne działania obydwu podmiotów związane z przygotowaniem przedszkoli, szkół i placówek do bezpiecznego rozpoczęcia roku szkolnego.

W drugiej połowie sierpnia 2020 r. odbyły się spotkania dyrektorów szkół i  placówek oświatowych z powiatowymi inspektorami sanitarnymi, którzy szczegółowo omówił obowiązujące zasady i wytyczne oraz rolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w procesie zawieszania zajęć. Dyrektorom udostępniono dedykowane numery telefonów oraz adresy mailowe właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Idź do góry