5 października 2017

Konferencja podsumowująca program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pilotaż Progr4mowania”

MEN

W dniach 28-29 września 2017 r. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk wziął udział w konferencji podsumowującej program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pilotaż Progr4mowania”, która odbyła się w Warszawie.

W spotkaniu wzięło udział ponad 160 gości z całej Polski, w tym kuratorzy oświaty i regionalni przedstawiciele programu eTwinning. Szkoły dolnośląskie reprezentowało Liceum Ogólnokształcącego nr I w Legnicy.

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy otrzymało wyróżnienie za innowację pedagogiczną „Informatyka i My – program w zakresie podstawowym i rozszerzonym”, którego autorką jest pani Romualda Laskowska. Wyróżnienie i gratulacje odebrały panie dyrektor Halina Tamioła oraz Romualda Laskowska.

Innowacja została z powodzeniem wdrożona w ubiegłym roku, realizowana jest także w roku szkolnym 2017/2018. Składa się a następujących części: „Warsztatów matematyczno-algorytmicznych” – przeznaczonych dla uczniów klasy I matematyczno-informatycznej, informatyki na poziomie podstawowym oraz informatyki na poziomie rozszerzonym.

MENMENDyplom

Idź do góry