30 marca 2021

„Kampania Kolejowe ABC”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania podczas bieżącej pracy szkół i przedszkoli z oferty edukacyjnej opracowanej w ramach projektu Urzędu Transportu Kolejowego „Kampania Kolejowe ABC” objętego patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Działania prowadzone w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” wpisują się w cele Europejskiego Roku Kolei – inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą budowania świadomości społeczeństw Unii Europejskiej na temat korzyści płynących z kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały imprezy związane z transportem kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego koordynuje krajowe wydarzenia związane z tą inicjatywą i prowadzi działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów kolei  i uczestników ruchu drogowego.

Nieodpłatne lekcje online odbywają się za pomocą ogólnodostępnej platformy internetowej Microsoft Teams, w terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół i przedszkoli. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, które wspomagają edukatorów prowadzących zajęcia, m.in. aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Odbiorcy aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez rozwiązywanie zadań, odpowiadanie na pytania prowadzących czy odgadywanie zagadek kolejowych.

Zgłoszenia placówki do udziału w projekcie można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl, wskazując adres placówki oraz osobę

do kontaktu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.utk.gov.pl/pl/rodo

List Prezesa UTK do dyrektorów szkół i przedszkoli

 

Idź do góry