10 lutego 2021

Informacja dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021.

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

w okresie epidemii COVID-19 – szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Jednak bez względu na stan nadzwyczajny – do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. Istotną kwestią jest także kształtowanie wśród uczniów postaw i nawyków prawidłowego odżywiania oraz uświadamianie korzyści płynących z aktywności fizycznej. Pamiętajmy także o tym, aby inspirować uczniów i ich rodziców do stosowania w codziennych czynnościach profilaktyki zdrowia.

Powyższej idei służą także działania realizowane w ramach „Programu dla szkół”, który ze względu na zmiany spowodowane wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie funkcjonowania placówek
oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 został poddany modyfikacji, a przyjęte w nim rozwiązania w roku szkolnym 2020/2021 pozwalają na bardziej elastyczną realizację zadań wynikających z ww. programu.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi zmian w programie, które dostępne są w załączniku.

ZAŁĄCZNIK: Informacja dotycząca prawidłowej realizacji Programu dla szkół.

Z poważaniem

Mariola Kolan
z-ca dyrektora Wydziału
Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

Idź do góry