3 października 2017

Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk Lądowych z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk Lądowych

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 2 października wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Uroczystość w Narodowym Forum Muzyki rozpoczęło wystąpienie Rektora – Komendanta AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki.

Inaugurację roku akademickiego zaszczycili swoją obecnością Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski oraz członek Rady Ministrów i Szef Gabinetu Politycznego Premier Beaty Szydło, Minister Elżbieta Witek, a także przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Ochrony Rządu, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa na czele z arcybiskupem, metropolitą wrocławskim Józefem Kupnym, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych i zagranicznych. W uroczystości wzięli również udział ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Jego Ekscelencja Xu Jian wraz z małżonką, a także przedstawiciele zagranicznego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce.

Wykład inauguracyjny na temat „Scena i scenariusze współczesnego NIE/bezpieczeństwa” wygłosił społeczny doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan dr hab. Andrzej Zybertowicz.

Rok akademicki 2017/2018 w AWL rozpoczyna 2100 studentów. Pod nadzorem AWL na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi kształci się 370 kandydatów na żołnierzy zawodowych.  Około 4700 studentów i słuchaczy studiuje na uczelni.

Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk LądowychInauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk LądowychInauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk LądowychInauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk LądowychInauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk LądowychInauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk LądowychInauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk LądowychInauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Akademii Wojsk Lądowych

Źródło: www.awl.edu.pl

Idź do góry