2 października 2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Wrocławskiej

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Wrocławskiej

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 1 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej. Program wydarzenia obejmował m.in. uroczystą immatrykulację studentów, wystąpienie Rektora prof. Cezarego Madryasa, wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Eliasza z Uniwersytetu SWPS w Warszawie pt. “Kultura fundamentem rozwoju kraju”.

Podczas uroczystości Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył 18 pracownikom uczelni Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość uświetni występ Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice WrocławskiejInauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice WrocławskiejInauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice WrocławskiejInauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice WrocławskiejInauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Wrocławskiejfot. Politechnika Wrocławska”.

fot. Politechnika Wrocławska

Idź do góry