4 lutego 2020

III edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

Trzecia edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego to wydarzenie kierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs organizowany jest przez 17 urzędów statystycznych z europejskich krajów: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Węgry, Włochy.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości – obywateli Europy – na temat wartości i znaczenia oficjalnych statystyk dla społeczeństwa, a także promowanie pracy zespołowej i współpracy między uczniami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej.

Część krajowa odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych i prezentacji wyników.

Część europejska polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://eks.stst.gov.pl

Idź do góry