2 lipca 2018

Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty n.t. Współpraca nauczyciela z rodzicami według ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

powiatowe centrum w wołowie

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty spotkał się z nauczycielami uczestniczącymi w szkoleniu Współpraca nauczyciela z rodzicami według ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w ramach grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. W dniach 24.06.2018 r. – 29.06.2018 r. odbyły się w Polanicy Zdroju warsztaty dla pierwszych dwóch grup.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” –  warsztat, trening umiejętności wychowawczych. Nauczyciele dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym dolnośląskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, biorą udział w projekcie szkoleniowym, realizowanym w ramach środków Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” „Szkoła dla rodziców i wychowawców” „Szkoła dla rodziców i wychowawców” „Szkoła dla rodziców i wychowawców” „Szkoła dla rodziców i wychowawców” „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Idź do góry