11 sierpnia 2017

Goście z Białorusi

1

We wtorek 8 sierpnia br. młodzi Polacy z białoruskiej Diecezji Grodzieńskiej odwiedzili Dolnośląski Urząd Wojewódzki. W sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z grupą uczniów spotkali się Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku Województwa oraz Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Najważniejszym punktem wizyty było uhonorowanie Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego Pani Swietłany Worono, działaczki Związku Polaków na Białorusi z Lidy, która na co dzień uczy języka polskiego. Wyróżnienie wręczyli Przewodniczący Sejmiku i  Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Następnie młodzież recytowała wzruszające wiersze polskich poetów oraz wspólnie z opiekunami zaśpiewała piosenkę opiewającą piękno Lidy.

Inicjatorem i organizatorem wizyty dzieci i młodzieży z Białorusi, która uczestniczy w dniach 5-15 sierpnia br. w wakacjach edukacyjnych „Szkoła Letnia” 2017, jest Pan Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Goście mają okazję poznać kulturę naszego kraju, zachwycić się zabytkami Dolnego Śląska, odwiedzić Warszawę, Jasną Górę i Liberec  oraz spotkać się z rówieśnikami z Polski i Czech.

 

1 2 3 4

Idź do góry