5 grudnia 2017

Gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów we Wrocławiu

Gala wręczenia dyplomów stypendystom

30 listopada 2017 r.  Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył dyplomy 137 stypendystom Prezesa Rady Ministrów uczniom dolnośląskich szkół kończących się maturą z rejonu wrocławskiego i legnickiego. Gala odbyła się w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.

O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Gala wręczenia dyplomów stypendystomGala wręczenia dyplomów stypendystomGala wręczenia dyplomów stypendystomGala wręczenia dyplomów stypendystomGala wręczenia dyplomów stypendystom

 

Idź do góry