10 kwietnia 2017

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista

6 kwietnia Roman Kowalczyk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uhonorował medalami i dyplomami 316 tytułów laureatów Konkursu zDolny Ślązaczek i Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.

Gala Laureatów odbyła się w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Oprawę artystyczną wydarzeniu zapewnił chór Cantabile z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach.

zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista są to konkursy przedmiotowe organizowane wspólnie  przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Laureaci konkursów otrzymują zaświadczenia podpisane przez kuratora nadające uprawnienia egzaminacyjne (zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z danego przedmiotu) oraz uprawnienia rekrutacyjne (tj. laureat jest przyjmowany do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej poza obowiązującymi kryteriami). Do tegorocznej edycji konkursów na etapie szkolnym przystąpiło ok. 20 tysięcy uczniów. Tytuł laureata uzyskali uczniowie 102 szkół podstawowych i 214 gimnazjów.

Fotorelacja

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak GimnazjalistaGala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak GimnazjalistaGala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak GimnazjalistaGala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista

 

 

 

 

Idź do góry