30 czerwca 2020

Fundacja „Świat według Ludwika Braill ‘a”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Fundacja „Świat według Ludwika Braill‘a” realizuje zadanie publiczne
pn. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”, którego celem jest wspieranie szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczniów, kształtowania właściwych postaw oraz uwrażliwienia ich na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. W ramach zadania fundacja wyda i bezpłatnie przekaże do szkół podstawowych broszurę informacyjną wzbogaconą alfabetem brajlowskim, skierowaną do uczniów klas IV-VIII.  Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a okres realizacji zadania trwa  od 01.04.2020 r. do  31.12.2020 r.

Każda ze szkół, która zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie zostanie wyposażona
w 100 bezpłatnych zestawów edukacyjnych (broszura z alfabetem brajlowskim).

Zainteresowane placówki mogą kontaktować się z biurem fundacji pod adresem
e-mail:zaprzyjaznijsie@swiatbrajla.org.pl  lub telefonicznie pod numerem: 697-121-728.                                                                                                    

Idź do góry