14 czerwca 2017

Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w Kongresie Edukacyjnym pt. „Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy“

kongresie Edukacyjnym

W dniach od 5 do 8 czerwca  Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w Kongresie Edukacyjnym  pt. „Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy“, który odbył się w Zespole Szkół  im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W kongresie uczestniczyli kuratorzy oświaty oraz ponad 240 przedstawicieli władz oświatowych,  nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek kształcenia zawodowego i uczniów z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i mazowieckiego a także z niemieckich krajów związkowych: Północnej Nadrenii – Westfalii, Brandenburgii, Meklemburgii, Saksonii, Berlina i Hamburga.

W ramach kongresu odbywały się obrady plenarne, obrady branżowe w grupach zawodowych szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz giełda informacyjno – promocyjna regionów uczestniczących w sympozjum.

Tematyka obrad plenarnych kongresu objęła zagadnienia:

  • Samorząd terytorialny – Spotkanie przedstawicieli organów prowadzących: „Samorząd jako współkreator szkolnictwa zawodowego dostosowanego do oczekiwań środowiska lokalnego”, analiza potrzeb i oczekiwań wynikających z przyjętych Strategii Rozwoju Lokalnego.
  • Samorząd gospodarczy – Spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców – przyszłych pracodawców: Specjalne Strefy Ekonomiczne, Klastry Branżowe, Izby Rzemieślnicze oraz Izby Gospodarcze, przedsiębiorcy „Praktyczny wymiar szkolnictwa zawodowego – oczekiwania środowiska gospodarczego, współpraca sektora gospodarczego z sektorem edukacyjnym” – wprowadzamy zmiany polityki edukacyjnej, przykłady dobrych praktyk, kompetencje, strategie rozwoju.
  • Szkolnictwo zawodowe – Spotkanie przedstawicieli środowiska edukacyjnego: „Polsko – niemieckie partnerstwa szkolne, wymiany praktyk oraz staże zagraniczne”, mobilność kadry pedagogicznej, kompetencje językowe ucznia, treści programowe, oczekiwania i źródła finansowania, przykłady dobrych praktyk.
  • Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce – Polityka Oświatowa Państwa.
  • Szkolnictwo dualne w Niemczech i w Polsce.
  • Gospodarka Morska i Śródlądowa.
  • Partnerstwa szkół zawodowych RFN i Polski – doświadczenia i oferty współpracy.
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich rola w systemie edukacji zawodowej.
  • Możliwości wsparcia praktyk i staży zawodowych uczniów polskich i niemieckich szkół zawodowych.

Podczas kongresu zaprezentowano również działania i dotychczasowe osiągnięcia Grupy Roboczej Nr 2 – Kształcenie Zawodowe, Komitetu Edukacji Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

kongresie Edukacyjnymongresie Edukacyjnym

 

 

Idź do góry