21 stycznia 2019

Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył nauczycielom odznaczenia państwowe

Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył nauczycielom odznaczenia państwowe

17 stycznia 2019r. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty na mocy upoważnienia Prezydenta RP z dnia 20 grudnia 2018r. wręczył, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 roku o nadaniu odznaczeń (Rej. 268/2018), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, w uznaniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, otrzymała:  

  1. Pani Dorota Jaremowicz

Zostały też wręczone 3 Medale Komisji Edukacji Narodowej nadane w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania, na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

  1. Pani Edyta Bretsznajder
  2. Pani Marzena Barbara Łętowska – Darska
  3. Pani Wanda Piotrowska

 Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył nauczycielom odznaczenia państwoweDolnośląski Kurator Oświaty wręczył nauczycielom odznaczenia państwoweDolnośląski Kurator Oświaty wręczył nauczycielom odznaczenia państwoweDolnośląski Kurator Oświaty wręczył nauczycielom odznaczenia państwowe

Idź do góry