19 maja 2017

Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył w Konferencji Edukacyjnej „Koszykówka w szkolnym wychowaniu fizycznym”

Konferencji Edukacyjnej „Koszykówka w szkolnym wychowaniu fizycznym”

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył 16 maja w Konferencji Edukacyjnej „Koszykówka w szkolnym wychowaniu fizycznym” zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego – Katedrę Zespołowych Gier Sportowych i Zakład Motoryczności Sportowca oraz Dolnośląski Związek Koszykówki.

 

Cel konferencji:

  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów i trenerów oraz studentów pracujących z dziećmi.
  • Wymiana poglądów i doświadczeń między pracownikami nauki, nauczycielami wychowania fizycznego, trenerami, instruktorami i studentami.

Konferencji Edukacyjnej „Koszykówka w szkolnym wychowaniu fizycznym” Konferencji Edukacyjnej „Koszykówka w szkolnym wychowaniu fizycznym”

 

Idź do góry