28 października 2019

20-lecia Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu

PLAKAT-FESTYN-JPG-jpg

25 października br. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk wziął udział w spotkaniu  z okazji  20-lecia Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra zostało powołane 4 maja 1999 roku przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w celu kształcenia dzieci i młodzieży. Działania ECDiE są w szczególności ukierunkowane na pracę z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie. W sferze działań Centrum pozostaje również opieka nad ludźmi w podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi.

Idź do góry