11 marca 2019

Łódzki Kongres Edukacyjny – współczesne oblicza szkoły

logo

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył 5 marca 2019 r. w “Łódzkim Kongresie Edukacyjne – współczesne oblicza szkoły”. W kongresie m.in. uczestniczyli wiceminister Marzena Machałek i kuratorzy oświaty.

Wydarzenie miało na celu promocję kultury pracy szkoły opartej na wzajemnym szacunku i wspólnym dążeniu do rozwoju oraz popularyzację działań nastawionych na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania.

W kongresie wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice, a także przedstawiciele administracji rządowej, władz oświatowych i samorządowych.

Wykład inauguracyjny pt. „Tożsamość polskiej szkoły” wygłosił prof. Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W programie były spotkania z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji, wystąpienia ekspertów w obszarze edukacji oraz panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów.

Idź do góry