28 lutego 2018

XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza „I Ty możesz zostać poetą”. Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach zaprasza osoby, które ukończyły przynajmniej 16 lat, do wzięcia udziału w konkursie. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Termin ich nadsyłania upływa 20 kwietnia 2018 roku. Jury przyzna nagrodę główną (pieniężną), wyróżnienia rzeczowe oraz wytypuje wiersze w kategorii „do druku”. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 roku, w czasie „Poetyckiej Nocy Świętojańskiej”.

Więcej informacji na stronie: http://www.mdkkoszutka.pl/

Idź do góry