16 maja 2018

Warsztaty „Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów” w Grazu (Austria)

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. „Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów” organizowanych przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu w Austrii.

Terminy rekrutacji na poszczególne warsztaty:

  • Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów (23–24 października 2018 r.) – rekrutacja do 25 maja 2018 r.,
  • Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych (3–4 października 2018 r.) – rekrutacja do 22 czerwca 2018 r.,
  • Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę języka, w którym prowadzone jest nauczanie (15-16 listopada 2018 r.) – rekrutacja do dnia 25 czerwca 2018 r.

Informacje szczegółowe dotyczące zgłoszenia się, warsztatów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach w języku angielskim i francuskim na stronie:

https://www.ore.edu.pl/2018/03/jezyk-obcy-jako-narzedzie-wspierajace-doskonalenie-zawodowe-migrantow/

Zgłoszenia oraz zapytania dotyczące udziału w warsztatach należy kierować do punktu kontaktowego ECML na adres elzbieta.witkowska@ore.edu.pl  do 25 maja 2018 r.

Idź do góry