30 września 2021

VI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

VI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Jej organizatorem jest Komitet Główny, powołany na Uniwersytecie Warszawskim. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, w tym oddziałów ponadgimnazjalnych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyka olimpiady obejmuje treści programowe dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego, ujęte w podstawie programowej przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia. Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w zadaniach olimpijskich także treści wykraczających poza zakres edukacji szkolnej. Olimpiada jest finansowana ze środków własnych uczelni oraz pozyskanych od sponsorów. Zwycięstwo podczas olimpiady może stać się przepustką do studiów na wybranej uczelni w naszym kraju – do wygrania jest 36 indeksów. Na Uniwersytecie Wrocławskim zarówno laureaci, jak
i finaliści etapu centralnego będą zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów: https://uni.wroc.pl/wykaz-olimpiad

Więcej informacji na stronie: http://www.owobio.edu.pl/

Idź do góry