13 lipca 2021

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 XVII Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ).

OMJ to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Część testowa zawodów pierwszego stopnia jest przeprowadzana we wszystkich zarejestrowanych w naszym systemie szkołach w tym samym czasie, co stwarza uczniom możliwość rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z całej Polski. Dzięki obszernym statystykom, udostępnionym natychmiast po teście uczestniczącym w zawodach szkołom, jest możliwość porównania uzyskanych wyników na tle powiatu, województwa oraz kraju.

Terminarz XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku szkolnym 2021/2021 – zgłoszony
do Ministerstwa Edukacji i Nauki:

  • Zawody pierwszego stopnia, część testowa: 23 września 2021 r. (czwartek)
  • Zawody drugiego stopnia: 15 stycznia 2022 r. (sobota),
  • Zawody trzeciego stopnia: 19 marca 2022 r. (sobota).

Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje  na stronie internetowej Olimpiady pod adresem : www.omj.edu.pl

Idź do góry