5 grudnia 2017

Olimpiada geograficzna

Szanowni Państwo,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu organizuje konkurs pn. “Olimpiada Geograficzna”, który adresowany jest jest do uczniów klas VII wszystkich dolnośląskich szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych.

Zakres wymagań obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu geografia.

Więcej informacji wraz regulaminem olimpiady na stronie www.sp113.wroc.pl

 

 

Idź do góry