4 maja 2022

Konkurs „Twoje bezpieczne wakacje”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród uczniów informacji dotyczącej II edycji konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pn. „Twoje bezpieczne wakacje”, organizowanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki.

Przedmiotem konkursu, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, będzie napisanie opowiadania lub bajki dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa podczas wakacji. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do
22 maja br., zaś ogłoszenie listy laureatów nastąpi najpóźniej do 24 czerwca br.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej GITD (www.gov.pl/web/gitd).

Konkurs ma zachęcić do kreatywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem i utrwalaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyniając się do kształtowania już wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego właściwego zachowania i kultury bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także promowania uzdolnionych literacko młodych ludzi.

Zwracam uwagę, że konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP – Panią Agatę Kornhauser-Dudę, zaś w Komitecie Honorowym zasiada Minister Edukacji i Nauki – Pan Przemysław Czarnek.

 

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu na najciekawsze opowiadanie lub bajkę pod hasłem „Twoje bezpieczne wakacje” organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (PDF, 243 KB)

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.