10 czerwca 2021

Ankiety dot. realizacji programu „TańczMy w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W nawiązaniu do pisma dot.  wypełnienia ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych,
w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’, zwracam się z uprzejmą prośbą,by uczniowie szkół, którzy wypełnili ankiety w dniach 20-24 maja 2021 r., w miarę możliwości, wypełnili je ponownie, ze względu na  występujący błąd systemu. Poniżej ponownie załączam linki do poszczególnych ankiet.

  1. Ankieta dla dyrektorów: https://forms.office.com/r/0jYz8AY3Hk
  2. Ankieta dla nauczycieli: https://forms.office.com/r/w7unT41JkE
  3. Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2
  4. Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o podjęcie działań ukierunkowanych na wypełnienie tych ankiet.

Idź do góry