8 czerwca 2017

Zwycięzcy XXII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodach Cukiernik i Piekarz.

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu byli organizatorami

 

XXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

 

Temat przewodni tegorocznej edycji Turnieju:

 

„W krainie dobranocek”

 

W bieżącym roku honorowy patronat nad Turniejem objęli:

  1. Minister Edukacji Narodowej.
  2. Wojewoda Dolnośląski.
  3. Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
  4. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.
  5. Dolnośląski Kurator Oświaty.
  6. Prezydent Wrocławia.
  7. Dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

 

Turniej został objęty patronatem medialnym przez:

  1. Przegląd Piekarski i Cukierniczy – miesięcznik branżowy.
  2. Mistrz Branży – miesięcznik branżowy.

 

Część praktyczna Turnieju w zawodzie piekarz odbyła się w Piekarni Leśnickiej Państwa Kibało.

Część praktyczna Turnieju w zawodzie cukiernik odbyła się w Cukierni Wolak, we Wrocławiu.

 

Uroczyste zakończenie XXII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
i Piekarz odbyło się we Wrocławskim Ratuszu.

W Sali Wielkiej Ratuszu przybyli goście mogli podziwiać prace zdolnych młodych piekarzy
i cukierników, a także wystawę plakatów udostępnionych przez dyrektora Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie.

 

Zwycięzcy XII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik.

 

I miejsceAleksandra Cikała,

z Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego z Sosnowca

 

cukiernik_1miejsce

Aleksanda Cikała z przedstawicielem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

cukiernik_1miejsce_praca

prace Aleksandry Cikały

 

II miejsce – Michał Czerwiński

z Zespołu Szkół Spożywczych z Bydgoszczy

cukiernik_2miejsce

Michał Czerwiński i jego prace

cukiernik_2miejsce_praca

praca Michała Czerwińskiego

 

III miejsce – Michał Szwarczewski

z Zespołu Szkół Nr 1 z Wielunia

cukiernik_3miejsce

Michał Szwarczewski

cukiernik_3miejsce_praca

           prace Michał Szwarczewskiego

 

 

Zwycięzcy XII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.

 

I miejsce – Tomasz Sagan

z Zespołu Szkół Usługowo – Rzemieślniczych z Bytomia

piekarz_1miejsce

Tomasz Sagan

piekarz_1miejsce_praca

prace Tomasza  Sagana

 

II miejsce – Piotr Kunz

z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 z Gdańska

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piotr Kunz i jego prace

piekarz_2miejsce_praca

prace Piotra Kunza

 

III miejsce – Cezary Styczyński

z Zespołu Szkół Gastronomicznych z Gorzowa Wlkp.

piekarz_3miejsce

Cezary Styczyński i jego prace

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy, medale, branżowe czasopisma i upominki.
Laureaci otrzymali ponadto puchary i wiele cennych nagród rzeczowych ufundowanych przez Komitet Główny Turnieju, Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Związek Rzemiosła Polskiego, Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą oraz licznych sponsorów.

Mistrzowie szkolący najlepszych uczniów w części praktycznej Turnieju, uhonorowani zostali pucharami, a nauczyciele przygotowujący uczniów do turnieju otrzymali dyplomy.

Uczniom, którzy zwyciężyli, należą się gratulacje, ale na wyraz uznania zasługują również wszyscy przybyli do Wrocławia finaliści Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik, ich nauczyciele, rzemieślnicy, sponsorzy, a także instytucje i osoby, które objęły Turniej honorowym patronatem.

Idź do góry