18 stycznia 2022

„Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Generał Stanisław Maczek, niepokonany Bohater i Jego Pancerni”- Konkurs Ogólnopolski

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych.

Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 341 w Warszawie organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych pt.: „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Generał Stanisław Maczek, niepokonany Bohater i Jego Pancerni”, którego celem jest upamiętnienie generała Maczka i Jego Pancernych, zapoznanie młodzieży z sylwetkami bohaterów narodowych walczących o godność i honor oraz wzbudzanie szacunku i wdzięczności za poświęcenie.

Przebieg konkursu obejmuje trzy obszary tematyczne i przewiduje różne formy uczestnictwa:

 1. Konkurs literacki- „Niepokonani  I. Dywizja Pancerna w ogniu walki” w postaci opowiadania opartego na faktach;
 2. Konkurs multimedialny- „Czarne Diabły w natarciu” w formie filmu;
 3. Konkurs plastyczny- „Wyzwoleńczy szlak I. Dywizji Pancernej gen. Maczka” w postaci komiksu.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentach załączonych poniżej:

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA

Konkurs literacki.

Konkurs plastyczny

Konkurs filmowy

Plakat informacyjny

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.